CD Happy Hoppy

Najważniejszą częścią naszego zestawu do nauki języka angielskiego są piosenki. Dzieciństwo odgrywa kluczową rolę w procesie nauki, a piosenki, wierszyki oraz rymowanki, których się nauczymy jako dzieci, często pamiętamy przez całe życie. Proste melodie i częste powtarzanie pomagają w lepszym przyswajaniu wiadomości. piosenki na CD Angielskie piosenki zamieszczone w zestawie Happy Hoppy pomogą dzieciom w łatwym zapamiętaniu podstawowego zakresu słów oraz przydatnych zwrotów. Piosenki zawarte w Happy Hoppy są odpowiedzią na naturalną potrzebę dzieci do łączenia wypowiedzi językowej z ruchem. Ponieważ większa część materiału została nagrana przez rodzimego użytkownika języka angielskiego, dzieci usłyszą poprawną wymowę już przy pierwszym kontakcie z językiem.

 

Poniżej znajduje się mała próbka z nagrań zamieszczonych na płycie dołączonej do zestawu
("At the Zoo") :